Giỏ hàng
Số lượng 0 sản phẩm

BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY CHỦ

CPU dùng cho Server 2 Socket (T440, T640, R440, R540, R640, R740, R740XD) Cộng giá CPU và Tản nhiệt tương ứng nếu khách hàng mua thêm CPU cho Server
 Mua kèm tản nhiệt và quạt theo bundle của Server  Intel  Xeon  Bronze 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133 CK           14,658,600  12 tháng 
 Mua kèm tản nhiệt và quạt theo bundle của Server  Intel  Xeon  Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 CK           23,784,200  12 tháng 
 Mua kèm tản nhiệt và quạt theo bundle của Server  Intel  Xeon  Silver 4114 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 14M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 CK           32,908,700  12 tháng 
 Mua kèm tản nhiệt và quạt theo bundle của Server  Intel  Xeon  Silver 4116 2.1G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 CK           47,401,200  12 tháng 
 Mua kèm tản nhiệt và quạt theo bundle của Server  Intel Xeon Gold 5122 3.6G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400,CK          53,669,000  12 tháng 
 Tản nhiệt R740, không gồm FAN  Heat Sink for R740/R740XD,125W or lower CPU (low profile, low cost),CK                742,500  12 tháng 
 FAN R740 - nâng cấp CPU thứ 2 phải gắn thêm 1 bộ này  2pc Fan Module (Kit)                488,400  12 tháng 
 Tản nhiệt R640, không gồm FAN  Heat sink for PowerEdge R640 for CPUs up to 165W,CK                742,500  12 tháng 
 FAN R640 - nâng cấp CPU thứ 2 phải gắn thêm 3 cái  Standard Fan for R640,CK                321,200  12 tháng 
 Tản nhiệt R440 đã gồm FAN  Customer Kit,Thermal,CPU2,1U,R440,Asia Pacific And China             1,408,000  12 tháng 
 Tản nhiệt R540 đã gồm FAN  Kit - Heat Sink for 2nd CPU, x8/x12 Chassis, R540             1,408,000  12 tháng 
 Tản nhiệt T440/T640  Heat sink for PowerEdge T640/T440 for CPUs up to 165W,CK                931,700  12 tháng 
RAM Server dùng cho T140,T340,R240,R340, T130, R230, R330
  8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM             4,878,500  12 tháng 
  16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM             8,538,200  12 tháng 
RAM Server 14G dùng cho T440, T640, R440, R540, R640, R740, R740XD
  16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK             8,538,200  12 tháng 
  32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK           16,520,900  12 tháng 
  16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank,CK             8,538,200  12 tháng 
  32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank,CK           16,520,900  12 tháng 
Non - Hotplug HDD cho T140, R240
  Kit - 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive                                                                           3,850,000  12 tháng 
  Kit - 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive             5,831,595  12 tháng 
Cắm Server Chassis 3.5" Hotplug T340,T440,T640
  300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR             5,633,100  12 tháng 
  600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR             4,945,600  12 tháng 
  600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR             6,718,800  12 tháng 
  900GB 15K RPM SAS 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR             9,380,800  12 tháng 
  1.2TB 10K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR             6,320,600  12 tháng 
  1.8TB 10K RPM SAS 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR             8,493,100  12 tháng 
  1TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot Plug Hard Drive            4,147,000  12 tháng 
  2TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive             6,051,595  12 tháng 
  4TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive             6,419,600  12 tháng 
  6TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive             8,438,100  12 tháng 
  8TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive             9,979,200  12 tháng 
  10TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive           13,305,600  12 tháng 
  2TB 7.2K RPM NLSAS 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive             5,932,300  12 tháng 
  4TB 7.2K RPM NLSAS 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive             7,118,100  12 tháng 
  6TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive             9,092,600  12 tháng 
  8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive           10,566,600  12 tháng 
  10TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive           14,026,100  12 tháng 
  12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive           16,987,300  12 tháng 
  120GB Solid State Drive SATA Boot MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G,CusKit                 5,133,700  12 tháng 
  240GB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610, CK              8,792,300  12 tháng 
  480GB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610, CK            13,726,900  12 tháng 
  480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 3.5in HYB CARR. S4510. 1 DWPD 876 TBW. CUS kit           12,141,800  12 tháng 
  960GB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610, CK            24,970,000  12 tháng 
  960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 3.5in HYB CARR. S4510. 1 DWPD 1752 TBW. CUS kit           14,713,600  12 tháng 
  1.92TB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610, CK            46,879,800  12 tháng 
  1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 3.5in HYB CARR. S4510. 1 DWPD 3504 TBW. CUS kit           35,924,900  12 tháng 
HDD 3.5" & 2.5" in 3.5" HYB CARR Server dùng cho R240, R340, R440, R540, R640, R740, R740XD ( Không lắp cho T440 và T640)
  600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR,CK                   5,133,700  12 tháng 
  600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK                   6,818,900  12 tháng 
  900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK                   9,380,800  12 tháng 
  1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK                   6,519,700  12 tháng 
  1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK                       8,593,200  12 tháng 
  2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR, CK                     10,411,500  12 tháng 
  2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive, CK                   6,032,400  12 tháng 
  4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK                   7,118,100  12 tháng 
  6TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK                   9,424,800  12 tháng 
  8TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK                 10,566,600  12 tháng 
  10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK                     14,026,100  12 tháng 
  12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK                     16,987,300  12 tháng 
  1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK                     4,369,200  12 tháng 
  2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK                     5,200,800  12 tháng 
  4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive, CK                     6,419,600  12 tháng 
  120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, 219 TBW, CK                       5,233,800  12 tháng 
  240GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, S4600, 3 DWPD,1314 TBW, CK                   8,360,000  12 tháng 
  240GB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610, CK                    8,792,300  12 tháng 
  480GB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610, CK                  13,726,900  12 tháng 
  960GB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610, CK                  24,970,000  12 tháng 
  1.92TB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610, CK                  46,879,800  12 tháng 
  480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 3.5in HYB CARR. S4510. 1 DWPD 876 TBW. CUS kit                 12,141,800  12 tháng 
  960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 3.5in HYB CARR. S4510. 1 DWPD 1752 TBW. CUS kit                 14,713,600  12 tháng 
  1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug 3.5in HYB CARR. S4510. 1 DWPD 3504 TBW. CUS kit                 35,924,900  12 tháng 
HDD 2.5" dùng cho R340 R440, R540, R640, R740, R740XD có BAY 2.5"
  600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK             4,945,600  12 tháng 
  600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK             6,619,800  12 tháng 
  900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK             9,180,600  12 tháng 
  1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK             6,320,600  12 tháng 
  1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK                 8,394,100  12 tháng 
  2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK               10,079,300  12 tháng 
  2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, CK           10,178,300  12 tháng 
  120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 1 DWPD, 219 TBW, CK                 5,133,700  12 tháng 
  240GB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug Drive, S4610, CK              8,704,300  12 tháng 
  480GB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug Drive, S4610, CK            13,637,800  12 tháng 
  960GB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug Drive, S4610, CK            24,869,900  12 tháng 
  1.92TB SSD SATA Mixed use 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug Drive, S4610, CK           46,780,800  12 tháng 
  480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug. S4510. 1 DWPD 876 TBW. CUS kit           12,008,700  12 tháng 
  960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug. S4510. 1 DWPD 1752 TBW. CUS kit           14,625,600  12 tháng 
  1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug. S4510. 1 DWPD 3504 TBW. CUS kit           35,824,800  12 tháng 
NIC CARD ( Cổng kết nội mạng gắn thêm)
  Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card, Low Profile,CusKit               3,326,400  12 tháng 
  Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card,Full Height,CusKit                 2,114,200  12 tháng 
  Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height,CusKit                 3,326,400  12 tháng 
  Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Low Profile,CusKit                 2,114,200  12 tháng 
  Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE Network LOM Mezz Card, CustKit             2,125,200  12 tháng 
  Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install               10,418,100  12 tháng 
  Broadcom 57416 Dual Port 10Gb, Base-T, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install               10,869,100  12 tháng 
  Broadcom 57416 Dual Port 10 GbE BaseT Network LOM Mezz Card, CustKit                 5,440,600  12 tháng 
  Broadcom 57416 Dual Port 10 GbE SFP+ Network LOM Mezz Card, CustKit                 5,289,900  12 tháng 
  Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter,Full Height,CusKit                 7,392,000  12 tháng 
  Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter,Full Height,CusKit                 3,477,100  12 tháng 
  Intel Ethernet I350 DP 1Gb Server Adapter, Low Profile,CusKit                 3,477,100  12 tháng 
  Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter, Low Profile,CusKit                 7,392,000  12 tháng 
  Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server Adapter,Full Height,CusKit               10,869,100  12 tháng 
  Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server Adapter, Low Profile,CusKit               10,869,100  12 tháng 
  Intel Ethernet X540 DP 10GBASE-T Server Adapter, Low Profile,CusKit               14,183,400  12 tháng 
  Intel X550 Dual Port 10G Base-T Adapter, Full Height, Customer Install               12,681,900  12 tháng 
  Intel X710 Quad Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter               15,096,400  12 tháng 
  Intel X710 Quad Port 10GbE, Base-T, PCIe Adapter, Full Height, Customer Install               19,762,600  12 tháng 
  Intel X710 Dual Port 10Gb Direct Aattach, SFP+, Converged Network Adapter, Cuskit           10,418,100  12 tháng 
  SFP+, SR, Optical Transceiver, Intel, 10Gb-1Gb, Customer Install              2,517,900  12 tháng 
  Dell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-T, Customer Install                 2,345,200  12 tháng 
  Dell Networking, Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm Wavelength, 300m Reach - Kit                 6,503,200  12 tháng 
HBA CARD ( CARD cắm cổng PCIe dùng để kết nối SAN Switch)
  QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA,Full Height,CusKit               16,159,000  12 tháng 
  Qlogic 2562 Dual Channel 8Gb Optical Fibre Channel HBA PCIe, Low Profile               22,337,700  12 tháng 
  QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA,Full Height,CusKit               22,199,100  12 tháng 
  Qlogic 2662, Dual Port 16GB, Fibre Channel HBA,Full Height,CusKit               37,930,200  12 tháng 
  Qlogic 2662, Dual Port 16GB Fibre Channel HBA, Low Profile               37,930,200  12 tháng 
  QLogic 2690 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile, Customer Install               22,337,700  12 tháng 
  QLogic 2690 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, Customer Install               22,337,700  12 tháng 
  Qlogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Customer Install               33,576,400  12 tháng 
  QLogic 57810 Dual Port 10Gb Base-T Low Profile Network Adapter,CusKit               10,568,800  12 tháng 
  QLogic 57810 Dual Port 10Gb Base-T Network Adapter,Full Height,CusKit               10,568,800  12 tháng 
  QLogic 57810 Dual Port 10Gb Direct Attach/SFP+ Network Adapter,Full Height,CusKit                 7,704,400  12 tháng 
  QLogic 57810 Dual Port 10Gb Direct Attach/SFP+ Low Profile Network Adapter,CusKit                 7,704,400  12 tháng 
  SFP+, Short Range, Optical Transceiver, LC Connector, 10Gb compatible with QLogic 578xx Series, Cuskit                    797,500  12 tháng 
  Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile               32,305,900  12 tháng 
  Emulex LPE 12000, Single Port 8Gb Fibre Channel HBA,Full Height,CusKit               18,122,500  12 tháng 
  Emulex LPE 12002, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA,Full Height,CusKit               25,144,900  12 tháng 
  Emulex LPe31000-M6-D Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, Customer Install               21,356,500  12 tháng 
  Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Customer Install               32,305,900  12 tháng 
Nguồn cho máy chủ T340, R340, R440, R640, R740, T440, T640 & Cable lắp thêm khi mua nguồn ( Lưu ý Nguồn lắp thêm không sẵn cáp)
 R440  Single,Hot-plug PS,550W,CK                4,389,000  12 tháng 
 R330/R340  Single Hot Plug Power Supply 350W, Cust Kit             5,027,000  12 tháng 
 R540/R640/R740  750W Hotplug Redundant Power (T6,R5,R6,R7)             4,763,000  12 tháng 
 R540/R640/R740  Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 1100W,CusKit                 4,928,000  12 tháng 
 Nguồn T440  Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W,CusKit              4,125,000  12 tháng 
 Cáp nguồn Tower  Kit - Deskside Power Cord, 220V,1.8M (Indonesia, Laos, Pakistan, Vietnam)                352,000  12 tháng 
 Cáp nguồn Rack  C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 13 Feet (4m) Power Cord, North America,CusKit                352,000  12 tháng 
CPU dùng cho Server 2 Socket (T430,T630,R430,R530,R630, R730) 
  Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz,processor only,Cust Kit           15,084,300  12 tháng 
RAM Server dùng cho T430, T630, R430, R530, R630, R730, R730XD
  Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width             4,796,000  12 tháng 

TRỤ SỞ GIAO DỊCH

Số 28 C2 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (024) 3.7911.966

Email: mail@sieuviet.vn

Xem bản đồ

CHI NHÁNH Tp.HCM

109/15 Lê Quốc Hưng - P.12 - Quận 4 - Tp.HCM

(028) 3.826.4104

dungnn@sieuviet.vn

Xem bản đồ

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

Số 780 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (024) 3.7911.966

Email: baohanhsv@sieuviet.vn

Xem bản đồ

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Kiều Thịnh

024 3791 1966 (135)/ 090 213 8896

Đinh Tuấn Nam

0974392182

Nguyễn Tiến Thắng

0348955989