Giỏ hàng
Số lượng 0 sản phẩm

Tạo bộ cài Windows 7 trên những máy mới

Tạo thư mục trên Desktop bao gồm:

  • Drivers\mount
  • Drivers\USB

Copy driver vào thư mục USB, copy file Boot.wim, Install.wim vào thư mục Drivers.

Chạy cmd quyền admin, di chuyển về thư mục Desktop

Chạy lệnh:

dism /mount-wim /wimfile:boot.wim /index:2 /mountdir:mount

dism /image:mount /add-driver:"USB" /recurse

dism /unmount-wim /mountdir:mount /commit

dism /Get-WimInfo /WimFile:install.wim        ---->Lấy thông tin bản win định cài, ghi nhớ số Index

dism /mount-wim /wimfile:install.wim /index:3 /mountdir:mount   -----> index:3 là lấy theo số index đã nhớ ở trên

dism /image:mount /add-driver:"USB" /recurse

dism /unmount-wim /mountdir:mount /commit

Thay thế 2 file Boot.wim và Install.wim trở lại bộ cài

 

 

TRỤ SỞ GIAO DỊCH

Số 28 C2 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (024) 3.7911.966

Email: mail@sieuviet.vn

Xem bản đồ

CHI NHÁNH Tp.HCM

109/15 Lê Quốc Hưng - P.12 - Quận 4 - Tp.HCM

(028) 3.826.4104

dungnn@sieuviet.vn

Xem bản đồ

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

Số 780 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (024) 3.7911.966

Email: baohanhsv@sieuviet.vn

Xem bản đồ

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Kiều Thịnh

024 3791 1966 (135)/ 090 213 8896

Đinh Tuấn Nam

0974392182

Nguyễn Tiến Thắng

0348955989